Website Banner


จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 91
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1641
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2997
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 156794
     
 
  บริษัท เอส. เอ. พี. โซลูชั่น จำกัด  

เป็นเวลากว่า 10 ปี  ที่ให้บริการลูกค้าในด้านรับทำป้ายเนมเพลทกัดกรดโลหะ โดยบริษัทได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยชื่อเดิมคือ เอส. เอส. ดับบลิว. ฮาร์ดแวร์ จำกัด ความหมายตรงตัวของชื่อบริษัทก็คือ สุดใจ แสนสวัสดิ์ นั่นเอง โดยแรกเริ่มทางบริษัททำการค้าแบบซื้อมาขายไป ทำให้มีผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า ในเรื่องราคา และ เวลา  ทางบริษัทและคณะผู้บริหารได้มีมติโดยสินใจผลิตเอง  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพราะเราสามารถควบคุมได้เอง ทั้งคุณภาพ และราคา โดยใช้ชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับคณะผู้บริหารซึ่งเป็นคนในครอบครัว ในชื่อ บริษัท เอส. เอ. พี. โซลูชั่น จำกัด หรือที่มาก็คือ หากคุณต้องการทำป้าย ทางออกที่ดี คือ สุดใจ อนงนาฏ ปรีชา ค่ะ...


เราหวังว่าลูกค้าจะได้รับมอบความพึงพอใจจากบริการที่เรามีให้อย่างเอาใจใส่ค่ะ...
นโยบายของบริษัท คือ 
              
                                                                             “ คุณภาพ  ราคา  และ บริการ ”
 
  ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ S. A. P. Solution Co., Ltd.
สุดใจ  แสนสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ
 
Current Pageid = 2